Bandar slot casino online terpercaya

ziatogel Online Terpercaya

mariatogel Online Terpercaya

Casino Online Terpercaya

togelup AGENT TOGEL HK DAN SGP

dingdongcasino AGENT TOGEL HK DAN SGP

goltogel AGENT TOGEL HK DAN SGP

Togel Online Terpercaya

Data Paito Texas Morning

Berikut ini adalah data paito pasaran Texas Morning :

TAHUN 2015
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
XXXX 9678 5589 5943 6066 6935
TAHUN 2019
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
2644 9292 4830 5686 1868 9066
1693 5536 0714 0390 2982 1506
6624 0701 9297 8207 1739 9233
8838 4281 9950 5269 4113 1129
4601 3002 6356 2303 0104 0088
7056 5483 2592 1402 4794 2379
3949 XXXX 2101 9793 3140 1987
8797 5020 3971 8372 8307 7808
3976 2753 1354 2792 2571 5628
9609 5638 7427 7226 3798 6829
5146 7295 2208 8252 1620 8249
8935 3512 7388 2693 9034 4356
0544 8264 8609 0768 0489 5134
0409 9559 1484 9247 5046 9539
7803 9624 2552 6937 5070 1116
3194 6075 1977 9462 1235 7874
8436 9729 1844 5692 8600 4595
6086 3337 0746 2839 4283 4058
2454 3269 3690 0771 8965 7260
4547 3977 9963 1199 0541 6632
6967 2541 2423 5452 3329 2152
8464 0260 6667 8770 9074 4890
1206 7956 3846 6972 0383 4491
3569 6485 3410 7090 0119 0634
2858 0107 1552 3235 5665 4839
4814 5264 1262 5011 5022 1145
7382 9441 1860 4482 8367 0870
8371 2731 7694 2313 6787 0775
3538 9974 4870 2875 0528 9055
5698 5084 4316 8827 0465 8319
2231 8583 8974 4145 9154 8218
9011 4127 2501 2403 3787 5085
5103 2792 3059 4978 9390 3273
3267 6616 6616 4999 1466 7687
5612 7252 0686 1071 9372 7863
4975 5540 8086 0149 0383 4670
7578 8830 8577 0772 4137 6144
5013 1081 9590 4314 6454 5346
7281 2428 5237 9071 1529 8299
6839 7563 6877 0019 3008 2290
4284 8406 0975 7338 9880 8571
5310 1798 4308 9307 5947 9073
0065 4772 4087 2817 4069 6618
7543 7264 2891 1628 0219 6389
5077 4605 5903 0478 9003 8458
5311 8922 8826 5448 5379 8082
7822 8911 1412 6589 7646 0428
6186 3539 0116 9653 7482 2203
4572 1546 8144 8936 4242 0214
7190 5858 8323 0304 4821 3720
TAHUN 2020
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
5085 3364 0696 3929 7585 8737
3318 3205 1048 5027 2531 1132
9492 1158 7154 6232 4641 6822
7183 3574 7434 7055 8840 0662
1726 7297 6704 1342 6907 0333
9589 5375 3215 2202 0368 0926
5882 3464 0619 8518 8387 3918
0734 5197 0608 7862 3780 9438
4939 0307 1766 9446 0229 3761
5209 1962 2348 9826 9761 1273
1908 6109 1805 1113 3357 0867
1953 5545 1360 2255 8772 9868
0007 2704 8916 8171 4805 7578
8567 8365 3552 0826 0867 6186
9938 7730 2721 7153 4626 5429
4771 0680 7608 3395 0882 8735
3092 0931 2593 9395 1223 2836
7290 8011 3750 0528 2299 6709
0372 1175 2084 8848 2168 0088
4595 7960 6845 0612 1515 1431
1201 4236 0443 9619 3842 2759
8327 9640 3989 4259 6059 5849
3162 8273 2100 5017 6296 6056
7438 8250 8766 1299 0380 6730
0503 5404 0176 5063 9732 2065
1827 0563 5180 0750 8282 3339
9201 4583 8147 9951 6296 8300
5968 8029 2080 4786 4776 0649
1517 3595 7415 9435 7022 9228
7890 9404 4150 5860 8945 3369
7599 6442 0677 8485 0678 4248
0083 4988 5167 8813 2428 2619
9107 1847 3365 1666 5552 2157
6146 6710 3553 9597 3285 1992
7569 9277 3787 3156 2303 6268
3286 3140 2193 1983 2147 0564
6083 4366 6778 1820 8918 9679
8139 6120 0372 7481 4985 3502
8782 0135 7830 3987 8138 0693
8560 8078 1025 8857 2127 6164
6415 6627 8007 6983 4801 0907
2045 5231 6006 1960 1207 6311
3759 1208 3215 8269 9866 9792
6931 4302 8095 4020 4518 7268
7985 6083 4768 8333 9253 9947
3316 3736 0368 5493 4242 7090
4840 5608 0929 9229 7558 9642
0977 5841 0048 7369 1638 6109
8514 8196 3117 1316 6370 6970
7435 9472 1119 1951 7952 6369
5162 8354 9493 5576 8891 1462
1352 1865 4210 0286 7162 8306
TAHUN 2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
8101 0553 4994 2560 2037 4150
6721 7299 9198 2084 0947 9365
3281 3307 1229 5418 4006 3393
1233 3364 6259 1568 2872 9350
1406 3411 8543 4743 0344 9953
1453 8518 5602 6122 1520 6007
5822 3180 8818 2627 8805 7023
8171 1641 0472 2452 3183 6059
2437 1414 8782 5158 2322 3726
4631 5250 4224 3344 8226 4203
9802 0271 9763 0150 0429 6355
1810 5727 8634 6038 4427 1084
1527 8529 6079 2784 5834 4438
8940 9544 5560 0510 2128 2995
9636 6362 8071 2278 7425 5788
4307 2706 3683 4809 7108 4868
4104 9279 5408 1324 1223 2797
6990 5386 9531 7375 4733 1246
5043 3719 1598 9799 8272 8222
1521 7382 0920 4492 0648 0988
1181 4061 7918 5234 6099 5906
7123 9795 8721 7034 6711 9402
8302 5450 3814 0885 0524 0428
8504 8290 4608 2843 8448 2939
7332 3491 7451 9750 2609 1574
6577 7550 7153 3905 5782 2031
5268 5117 3405 1274 5666 1133
4184 9035 9922 2509 3438 3589
0456 1490 1328 7462 8790 6518
5804 8161 5328 7950 7046 9573
4053 3779 8999 0321 9825 2868
7404 2453 1456 8813 1096 5997
7003 9612 7236 1333 1158 5383
1163 1024 2900 1066 8301 7646
9857 5765 8869 3840 4648 0113
1872 9257 2082 4546 1480 5987
0877 4754 1792 5752 4586 0195
5341 3207 7068 0380 5789 9602
0237 3109 3653 8516 0507 0551
7440 2478 0908 8743 6563 6964
7984 7346 8118 1470 3359 9934
6171 6307 4539 3039 4387 4005
0171 3431 8231 3925 2723 5736
1342 5658 2576 2236 9799 5076
9665 5853 0790 1379 4041 8353
2298 8938 8174 9208 9546 3295
0653 7121 1494 6088 5840 7089
0838 2009 6034 1586 7384 5774
0233 0121 6205 3727 8421 3234
2785 4256 9154 5755 9535 5621
2040 1431 4242 8942 2174 4799
3538 9754 2957 2416 2332 9259
3059 9520 5440 3951 3088 3635
TAHUN 2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
6510 0282 8573 9714 6912 9049
1626 7307 2838 6629 4968 6317
2136 6060 3415 2852 7142 5840
6087 6642 4567 1779 4860 6713
3706 0789 5741 3086 0047 1851
5914 8561 9184 0537 9683 8466
9663 6539 5515 6661 9560 5289
2910 1511 3920 1423 6366 5068
7548 5301 0459 4836 2879 5177
2421 9762 7997 2575 8046 2051
8464 7128 6536 1520 3745 1350
4139 0074 2341 0763 8479 3352
8734 5433 3817 7913 7595 2736
1916 6697 8752 9448 9996 2435
9115 6766 5419 1954 2332 3266
4293 7962 7652 9645 5152 5580
4992 8743 9042 3218 7392 9832
6054 1830 5170 1196 4160 2202
2951 9118 8885 3781 5775 8019
2343 3388 2274 5697 4435 4871
4695 8285 9453 0590 4250 6459
9520 5202 5074 1127 5111 0900
7430 3589 5645 1036 9436 6988
2314 4308 0190 2955 3095 5295
8866 3735 4625 5454 7888 6194
9831 9419 1706 5201 9673 3968
2797 0621 9824 3834 6896 4622
3970 4581 2573 7214 9903 4749
8489 3644 8853 4506 5136 9599
5542 7132 5568 8553 3634 1270
7315 6948 1329 1479 9888 8811
6070 3062 3208 5389 9363 9394
4430 5207 0251 5139 2429 8534
2091 5379 8209 2248 0075 9380
5839 8414 9475 5352 7572 3471
7001 6811 3771 0143 9942 0827
9640 6068 6093 9788 2367 7183
6487 6869 6805 5572 7340 6650
2502 5679 4610 7878 0897 8581
4432 7362 7259 0990 9423 3067
5028 9522 4528 2541 5612 2648
5358 8933 3047 9413 4242 5213
7842 1536 3484 6920 2336 3214
8590 6710 1836 7356 0697 4253
6676 1486 7378 4430 7692 0029
4341 6087 5809 0458 1591 8752
9273 1818 5726 9791 8372 7760
8497 0733 9786 5161 5095 6368
4691 9773 5235 1214 0085 9350
6336 0823 2404 4412 1689 8473
5616 4909 2885 7614 4089 2525
5127 5776 9081 2042 9464 3512
TAHUN 2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
5712 5490 5561 1313 1070 4098
2082 3992 0138 1182 5686 0368
6591 5879 8387 4929 9561 2800
3368 4763 6925 0440 5409 0423
8905 0740 1858 9664 9367 4728
2443 6348 9317 4000 6265 1395
0961 0388 5624 9138 9672 8836
7358 4580 4906 0523 8180 0472
7307 0919 6493 7647 9680 9614
2850 7640 1319 9673 6178 0512
5729 7520 7973 1021 5808 3545
7893 9325 9171 7094 2869 9719
4886 3960 4064 4188 5161 6797
5755 1962 2823 8015 7184 7107
8574 1554 0340 6961 2427 2275
5253 5352 1774 2841 0895 9910
8694 5125 5311 6952 7352 3120
8319 5869 5422 3706 1616 0873
2893 7719 3274 7692 6674 4940
4237 1739 1261 3197 5660 8858
3661

HONGKONG POOLS

Paito Warna

Paito Warna New Jersey Midday
Paito Warna Trinidad Tobago Midday
Paito Warna Ohio Midday
Paito Warna Georgia Midday
Paito Warna Massachusetts Midday
Paito Warna Morocco Quatro 01:01 WIB
Paito Warna South Carolina Midday
Paito Warna Supremeventures Midday
Paito Warna Caribbean Midday
Paito Warna Vermont Day
Paito Warna Germany Plus5
Paito Warna Indiana Midday
Paito Warna Kentucky Midday
Paito Warna Tennesse Midday
Paito Warna Texas Day
Paito Warna Rhode Island
Paito Warna Florida Midday
Paito Warna Pennsylvania Day
Paito Warna Illinois Midday
Paito Warna Missouri Midday
Paito Warna Washington Dc Midday
Paito Warna Connecticut Day
Paito Warna Delaware Day
Paito Warna Arkansas Midday
Paito Warna Virginia Day
Paito Warna Sazka Vecer
Paito Warna Salvador Morning
Paito Warna North Carolina Day
Paito Warna Trinidad Tobago Afternoon
Paito Warna Bonoloto
Paito Warna San Juan Morning
Paito Warna Morocco Quatro 04:00 WIB
Paito Warna Oregon 04:00 WIB
Paito Warna Ireland Daily Million 04:00 WIB
Paito Warna Vegas Day
Paito Warna Supremeventures Drivetime
Paito Warna Caribbean Sunset
Paito Warna Trinidad Tobago Evening
Paito Warna West Virginia
Paito Warna Vermont Evening
Paito Warna Pennsylvania Evening
Paito Warna Texas Evening
Paito Warna Oregon 07:00 WIB
Paito Warna Georgia Evening
Paito Warna Miramar
Paito Warna Tennesse Evening
Paito Warna Michigan Evening
Paito Warna Ohio Evening
Paito Warna Wisconsin
Paito Warna New York Evening
Paito Warna Massachusetts Evening
Paito Warna Canberra Morning
Paito Warna New Jersey Evening
Paito Warna Delaware Night
Paito Warna Washington Dc Evening
Paito Warna Arkansas Evening
Paito Warna Maryland Evening
Paito Warna Caribbean Evening
Paito Warna Supremeventures Evening
Paito Warna Florida Evening
Paito Warna Vegas Evening
Paito Warna Illinois Evening
Paito Warna Jinjiang
Paito Warna Oregon 10:00 WIB
Paito Warna Missouri Evening
Paito Warna Vancouver Morning
Paito Warna Connecticut Night
Paito Warna Gwangju Morning
Paito Warna Louisiana
Paito Warna Indiana Evening
Paito Warna Virginia Night
Paito Warna Kentucky Evening
Paito Warna Texas Night
Paito Warna North Carolina Evening
Paito Warna Georgia Night
Paito Warna Cambodia
Paito Warna Bulls Eye
Paito Warna Vegas Night
Paito Warna Salvador Night
Paito Warna Oregon 13:00 WIB
Paito Warna Sydney
Paito Warna San Juan Night
Paito Warna Brisbane Day
Paito Warna Hollywood
Paito Warna Adelaide Day
Paito Warna Busan Day
Paito Warna Gwangju Day
Paito Warna Chinapools
Paito Warna Vegas Midnight
Paito Warna Chengdu Day
Paito Warna Colombus
Paito Warna Singapore
Paito Warna Sazka Poledni
Paito Warna Morocco Quatro 19:00 WIB
Paito Warna Busan Night
Paito Warna Pcso
Paito Warna Supremeventures Early Bird
Paito Warna Canberra Night
Paito Warna Nevada
Paito Warna Taiwan
Paito Warna Brisbane Night
Paito Warna Ireland Daily Million 21:00 WIB
Paito Warna Vancouver Night
Paito Warna Korea
Paito Warna Trinidad & Tobago Morning
Paito Warna Adelaide Night
Paito Warna Morocco Quatro 22:00 WIB
Paito Warna Laos
Paito Warna Tennesse Morning
Paito Warna Chengdu Night
Paito Warna Supremeventures Morning
Paito Warna Texas Morning
Paito Warna Hongkong
Paito Warna Vegas Morning
Paito Warna Taipei
Paito Warna Maryland Midday
Paito Warna Michigan Midday
Paito Warna Poipet12
Paito Warna Poipet15
Paito Warna Poipet19
Paito Warna Poipet22
dingdongtogel AGENT TOGEL HK DAN SGP

gengtoto AGENT TOGEL HK DAN SGP

linetogel AGENT TOGEL HK DAN SGP

hometogel AGENT TOGEL HK DAN SGP